Chuyển giao chức vụ chủ tịch Arcasia
Ngày 18/01 vừa qua, tại Singapore, Ban điều hành ARCASIA (Hiệp hội Kiến trúc sư Châu Á) đã tổ chức…
Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ XD – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 17/9/1969 của Thủ tướng…