Quá tải hạ tầng ở nội đô: “Đánh đổi” chỉ tiêu đô thị bền vững để phát triển
Sự bùng nổ nhanh, mạnh các dự án phát triển bất động sản thời gian qua đang bộc lộ dấu…
Cải tạo chung cư cũ Hà Nội: 10 năm và 1% kế hoạch
Sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội, đến nay…