Việt Nam có 4 công trình vào vòng Chung kết Khu vực – Giải thưởng UIA 2030
Vừa qua, Giải thưởng UIA2030 do Liên hiệp Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) đồng hành cùng UN-Habitat tổ…
Thành phố 2030: Cơ hội phát triển cho tất cả mọi người và tất cả mọi nơi – “Cities 2030, the Cities for All”
Diễn đàn đô thị Thế giới  lần thứ 9 (WUF 9 – The Ninth session of the World Urban Forum)…