Thành phố 2030: Cơ hội phát triển cho tất cả mọi người và tất cả mọi nơi – “Cities 2030, the Cities for All”

Diễn đàn đô thị Thế giới  lần thứ 9 (WUF 9 – The Ninth session of the World Urban Forum) đã diễn ra tại Kuala Lumpur ( Malaysia) từ ngày 7 đến 13/2/2018. Đoàn  Việt Nam đến từ Diễn đàn đô thị VN – BXD, Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị ( BXD), Tổ chức HealthBridge Canada – Văn phòng VN, Hội KTS Hà Nội cùng các chuyên gia đô thị, kiến trúc sư trong đoàn VN đã tham gia các chương trình nghị sự liên quan. 

Thủ tướng Malaysia đọc diễn văn khai mạc Diễn đàn đô thị Thế giới. Tham gia Diễn đàn có 22.000 đại biểu đến từ 165 quốc gia, với hơn 100 Bộ trưởng và Thứ trưởng và các chuyên gia hàng đầu từ các lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị bền vững toàn cầu

Dưới đây là toàn văn Tuyên bố Kuala Lumpur, cam kết của cộng đồng quốc tế về việc địa phương hoá và mở rộng Chương trình Nghị sự Đô thị Mới được PV của TCKT.VN biên dịch và đưa tin từ sự kiện.

“Chúng tôi, những người tham dự phiên họp lần thứ 9 của Diễn đàn Đô thị Thế giới – đại diện cho chính phủ các quốc gia và địa phương, các nghị sĩ, xã hội dân sự, người già, phụ nữ, thanh niên, trẻ em, người khuyết tật, nhóm cơ sở, người bản địa và cộng đồng địa phương ngành, quỹ và các tổ chức từ thiện, các tổ chức quốc tế và khu vực, các học viện, các chuyên gia và các bên có liên quan khác – đã tập trung tại Kuala Lumpur, Malaysia để địa phương hoá và mở rộng Chương trình đô thị mới làm động lực để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.Với tinh thần hợp tác, sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ, chúng tôi chia sẻ những nguyện vọng của chúng tôi cho tương lai về Thành phố 2030 với tư cách là Thành phố cho tất cả những nơi không có ai và không có nơi nào để lại.

Để đạt được điều này, chúng tôi kêu gọi triển khai mọi nỗ lực, phương tiện và nguồn lực sẵn có để thực hiện khái niệm thành phố cho tất cả mọi người, đảm bảo rằng tất cả cư dân, của thế hệ hiện tại và tương lai, không phân biệt đối xử, có thể sống và sản xuất vừa, an toàn, lành mạnh, có thể tiếp cận, giá cả phải chăng, bền vững và bền vững thành phố và các khu định cư của con người để nuôi dưỡng sự thịnh vượng và chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người.

Chúng tôi tin rằng các khung thực hiện toàn cầu, khu vực, quốc gia và địa phương của Chương trình Nghị sự Đô thị Mới được xây dựng từ khi được thông qua nên được hỗ trợ bởi các cơ chế chủ chốt có khả năng mở khóa chuyển đổi tích cực như:

 • Tăng cường vai trò của các chính quyền địa phương và địa phương, hệ thống quản lý đô thị đảm bảo đối thoại liên tục giữa các cấp chính quyền và sự tham gia của tất cả các bên, tăng sự phối hợp đa ngành, liên ngành, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
 • Khuyến khích chia sẻ các giải pháp sáng tạo và thực tiễn sáng tạo cho phép thay đổi suy nghĩ cần thiết để thúc đẩy sự thay đổi.
 • Xây dựng mối quan hệ đối tác toàn diện và tăng cường các môi trường đáp ứng giới tính và tuổi tác để đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa và sự tham gia của tất cả các cấp.
 • Thông qua các công cụ quy hoạch và thiết kế đô thị phù hợp để đảm bảo quản lý bền vững và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đất đai, chặt chẽ và mật độ thích hợp, sử dụng đa dạng và phục hồi di sản văn hoá.
 • Triển khai các cơ chế theo dõi và báo cáo, bao gồm đánh giá các tác động, khuyến khích thực tiễn tốt nhất cho việc hoạch định chính sách hiệu quả.

Chúng tôi chú ý đến những thách thức bền bỉ mà các thành phố và khu định cư của chúng ta đang phải đối mặt, như:

 • Cơ hội và cơ chế giới hạn cho thanh niên, phụ nữ và các tổ chức cơ sở, cũng như các tổ chức xã hội dân sự khác, các chính quyền địa phương, cấp địa phương và quốc gia, các cơ quan quốc tế và khu vực để cùng nhau lập kế hoạch, thực hiện và giám sát;
 • Không gian công cộng, nhà ở giá cả phải chăng và đầy đủ và an ninh của quyền sử dụng đất, hệ thống giao thông công cộng và vận chuyển công cộng an toàn, hiệu quả và dễ tiếp cận, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản và hàng hoá khác mà thành phố cung cấp;
 • Không được bảo vệ khỏi các vi phạm nhân quyền, bao gồm việc cưỡng bức trục xuất, và những người khuyết tật và các nhóm thiệt thòi khác trong quá trình quy hoạch đô thị, thiết kế và luật pháp không đầy đủ;
 • Bất bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế đô thị và lãnh đạo.

Chúng tôi nhận ra rằng hôm nay chúng ta phải đối mặt với những thách thức đang nổi lên đòi hỏi hành động khẩn cấp, bao gồm:

 • Nhận thức được rằng khủng hoảng ngày càng trở nên thịnh vượng, đòi hỏi các công cụ đô thị hóa tổng thể thích nghi với bối cảnh địa phương và bản chất của thiên tai và thảm hoạ thiên nhiên và con người cũng như hướng dẫn trợ giúp nhân đạo, phục hồi nhanh và góp phần xây dựng và duy trì hòa bình.
 • Quản lý sự phức tạp của việc di dân gia tăng vào thành phố, ở tất cả các cấp, tận dụng những đóng góp tích cực của tất cả mọi người và sử dụng các phương pháp tiếp cận quy hoạch tổng thể hơn, tạo thuận lợi cho sự gắn kết xã hội và tạo ra các cơ hội kinh tế; Hiểu được tác động của công nghệ mới và tiềm năng của dữ liệu mở và dễ tiếp cận, đòi hỏi mô hình quản trị và thiết kế giúp đảm bảo không ai còn lại.
 • Giải quyết các bất bình đẳng xã hội và văn hoá ngày càng gia tăng, thiếu tiếp cận với các cơ hội kinh tế, ngày càng được thể hiện ở các thành phố.
 • Ứng phó với suy thoái môi trường và mối quan tâm về biến đổi khí hậu.
 • Khuyến nghị thực hiện được
 • Chúng tôi, những người tham gia WUF9, tận dụng lợi thế của Diễn đàn, tổ chức hàng ngàn người ra quyết định, các bên liên quan và cộng đồng, tạo ra nhiều ý tưởng.

Chúng tôi khuyến khích thúc đẩy việc thực hiện Chương trình Đô thị Mới thông qua:

Khung

 1. Khuyến khích xây dựng các khuôn khổ thực hiện cho Chương trình Nghị sự Đô thị Mới ở tất cả các cấp, bao gồm các cơ chế giám sát, cung cấp một không gian phối hợp để đóng góp hiệu quả từ tất cả các bên liên quan, phù hợp với nỗ lực và hành động của Chương trình Nghị sự 2030 và các quốc gia, khu vực, quốc gia, và các khuôn khổ phát triển địa phương.
 2. Hỗ trợ xây dựng và củng cố các nền tảng và các chương trình nghị sự để thảo luận giữa các cấp chính quyền, các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan như Diễn đàn đô thị khu vực, quốc gia và địa phương và các ủy ban có thể tăng cường đánh giá chính sách và đánh giá tác động. Những điều này cũng có thể thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm và hợp tác, cũng như mở rộng các cam kết và hành động tự nguyện từ tất cả các đối tác.
 3. Tiếp tục phát triển và ủng hộ cho sự phát triển lãnh thổ tổng hợp, bao gồm việc lồng ghép các chính sách, thể chế và đầu tư theo ngành; hội nhập trong các lĩnh vực khác nhau của chính phủ; sự hội nhập không gian qua sự liên tục giữa thành thị và nông thôn; cải thiện sự phối hợp giữa các bên; và tăng cường sự liên kết các chính sách quốc gia, địa phương và địa phương với các chương trình quốc tế.
 4. Đưa ra những cơ chế sáng tạo và mạnh mẽ để đa dạng hoá và mở rộng các phương tiện để thực hiện, nhằm đáp ứng các phương pháp phức tạp và tích hợp được thúc đẩy bởi Chương trình Nghị sự Đô thị Mới. Những đổi mới về công nghệ và cải tiến, nghiên cứu, xây dựng năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển quan hệ đối tác, cùng với những yêu cầu khác có thể cần nguồn lực bổ sung.

Quản trị và hợp tác

 1. Áp dụng nhiều cơ chế quản lý hợp tác tích cực tham gia vào các chính phủ quốc gia, địa phương và địa phương, tất cả các nhóm xã hội, bao gồm thanh niên, phụ nữ và các tổ chức cơ sở, đặc biệt là các nhóm bị thiệt thòi, dễ bị tổn thương và thiệt thòi. Công việc này trong tình đoàn kết là rất quan trọng để thúc đẩy việc mua vào và đồng trách nhiệm trong các hoạt động hướng tới phát triển đô thị bền vững và để đảm bảo tính bền vững của các kết quả.
 2. Thúc đẩy các liên minh bầu cử đa thành phần sử dụng để thực hiện Chương trình Đô thị Mới để ngăn chặn tốt hơn, chuẩn bị và đối phó với các cuộc khủng hoảng đô thị.

Giải pháp cải tiến

 1. Đẩy mạnh văn hóa sáng tạo và đổi mới để được nhúng trong cách thành phố và các khu định cư của con người hoạt động.
 2. Xây dựng các cơ chế giám sát và thu thập dữ liệu, bao gồm dữ liệu do cộng đồng tạo ra, để tăng cường sự sẵn có của thông tin và dữ liệu phân tách và so sánh ở thành phố, các khu đô thị chức năng và các cấp cộng đồng. Điều này sẽ thúc đẩy quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng và xây dựng chính sách, đánh giá tiến độ và tác động ở tất cả các cấp.
 3. Tạo ra một môi trường thuận lợi và phát triển năng lực để nhân rộng các thực tiễn tốt, bao gồm tài chính đô thị, đầu tư tư nhân và bền vững trong phát triển đô thị và tạo việc làm và tạo ra giá trị trong khi thúc đẩy lợi ích công cộng.
 4. Thông qua tiếp cận và thiết kế phổ quát như là các nguyên tắc cốt lõi vào các kế hoạch hành động quốc gia, địa phương và địa phương để thực hiện Chương trình Nghị sự Đô thị Mới thông qua các quá trình và tham vấn tổng thể, có thể tiếp cận và có sự tham gia.

Chúng ta, những người tham gia kỳ họp thứ 9 của Diễn đàn Đô thị Thế giới, công nhận giá trị của Diễn đàn do LHQ-Habitat triệu tập như một nền tảng để thu thập các đầu vào từ nhiều bên liên quan và đưa chúng vào báo cáo hàng năm và bốn năm về tiến bộ trong việc thực hiện Chương trình Nghị sự Đô thị Mới.

Chúng tôi kêu gọi phát triển hơn nữa vai trò của UN-Habitat như là một đầu mối trong hệ thống LHQ để hỗ trợ tất cả các nước và huy động các bên liên quan trong việc thực hiện, theo dõi và đánh giá Chương trình Đô thị Mới, bao gồm thông qua tăng cường hỗ trợ quy chuẩn.

Chúng tôi cảm ơn Chính phủ Malaysia, Thành phố Kuala Lumpur, và UN-Habitat đã tổ chức Diễn đàn và cam kết hợp tác liên tục với các tổ chức tiếp theo, Chính phủ các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và thành phố Abu Dhabi.”

Toàn văn bằng tiếng anh: http://wuf9.org/kuala-lumpur-declaration/

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ông Nguyễn Quang – GĐ UN Habitat VN và ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, BXD thay mặt đoàn VN giới thiệu sáng kiến “Đưa nghệ thuật vào không gian đô thị, ví dụ tại đường phố Phùng Hưng, Hà Nội” trong phòng họp quốc tế WUF9
KTS Đinh Đăng Hải, thay mặt cho HealthBridge Canada, văn phòng VN và các KTS tình nguyện thuộc Hội KTS VN chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng tầm nhìn, chiến lược phát triển KGCC tại Việt Nam, ví dụ tại Tp Hội An và Hà Nội” trong phòng họp quốc tế WUF9
Trong các phiên thảo luận chuyên môn thuộc Diễn đàn, các chuyên gia nghiên cứu đô thị quốc tế giới thiệu cách tiếp cận mới trong việc đánh giá nhanh hiệu quả trong việc ung cấp tài chính, đầu tư các nguồn lực để xử lý các vấn đề hạ tầng đô thị. UN habitat VN đang triển khai thí điểm tại một số thành phố Việt Nam.

Bài và Ảnh: KTS Trần Huy Ánh – tckt.vn
do Hội KTS Hà Nội đề cử tham dự WUF9 (UN Habitat VN & HealthBridge hỗ trợ)
© Tạp chí kiến trúc