Kiến trúc Đình làng Việt
Hình ảnh Cây đa – Bến nước – Sân  Đình đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt ở…
Hình 1: Tổng thể đình làng Cổ Lão, Huế (nguồn ảnh: Nguyễn Quang Huy)
Vài nét kiến trúc trụ biểu đình làng Huế
Trong kiến trúc công cộng làng xã Việt Nam, đình xuất hiện muộn hơn so với chùa. Tuy nhiên, đình…