Tham khảo kinh nghiệm làm Đồ án kiến trúc
Các bước tóm tắt như sau: Bước 1: Tìm tài liệu tham khảo Bước 2: Phân tích khu đất Bước…
Đánh giá chất lượng Đào tạo thông qua Đồ án tốt nghiệp KTS
Đồ án tốt nghiệp có ý nghĩa quan trọng, đây là “học phần thiết kế” cuối cùng trong chương trình…