Nhà ở & môi trường ở cho dân nghèo Đô thị trên kênh rạch TP. Hồ Chí Minh
BỐI CẢNH THÀNH PHỐ Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chỉ ra mục tiêu tổng…
Chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM
Bộ Xây dựng vừa có Văn bản phúc đáp văn bản số 886/VPCP-CN ngày 03/02/2017 của Văn phòng Chính phủ…