Gia hạn thời gian tham dự Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018
Theo đề nghị của nhiều tác giả và chủ đầu tư công trình kiến trúc, Ban Tổ chức GTKTQG 2018…
TB gia hạn nộp bài tham dự Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2016
Theo thông tin mới nhất, BTC giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2016 (AAA2016) đã gia hạn nhận hồ sơ đăng…