Tác động của kiến trúc đến du lịch
Kiến trúc và du lịch luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các công trình kiến trúc là…
Sáng tạo kiến trúc từ thị cảm đến tương tác
Kiến trúc và Nghệ thuật vốn được coi là những mẫu hình về cái đẹp, cái có ích và cái…
Nhận diện kiến trúc mặt đứng nhà cao tầng trên thế giới (phần 1)
Giới thiệu chung Trong quá trình phát triển các tòa nhà cao tầng đã cho thấy: Không gì hấp dẫn…
Bảo tồn và phát huy giá trị di tích cột cờ Thủ Ngữ thành phố Hồ Chí Minh
Cột cờ Thủ Ngữ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nơi ghi dấu một bước phát triển hiện đại của…
Dấu ấn của “tính bản địa” trong kiến trúc
“Kiến trúc bản địa” là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây để chỉ…
Câu chuyện mái nhà
Trong quá trình thi công xây dựng, mái nhà thường nằm ở công đoạn cuối. Thi công xong phần mái…