Hướng dẫn thiết kế Trung tâm Cách ly COVID-19 Phiên bản 1.0 của Hội Kiến trúc sư Bangladesh
1. Giới thiệu: Một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay là sự bùng phát của coronavirus COVID-19…
Hướng dẫn mua quà cho Kiến trúc sư
Bạn cảm thấy khó khăn khi mua quà cho một người bạn KTS hay một thành viên trong gia đình…