Tượng đài Trần Hưng Đạo tại công viên Mê Linh. Ảnh: Hải Long
Tượng đài và linh hồn đô thị
Trong rất nhiều yếu tố để hình thành một thành phố, để nhớ về thành phố, tôi thường nghĩ về…
Các xu hướng sáng tác kiến trúc cộng đồng
Những năm gần đây, một số đơn vị tổ chức đã tham gia thiết kế các công trình cộng đồng…