ELLE Fashion Show 2023: Khi thời trang và kiến trúc gặp nhau
Ngày 20/12/2023, chương trình thời trang ELLE Fahion Show 2023 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với…
Ứng dụng vật liệu tái chế, tái sử dụng vào đâu trong kiến trúc và đô thị?
Việc tái chế và tận dụng các vật liệu và cấu trúc ngày càng trở nên phổ biến trong kiến…
rung tâm Khoa học Saint Louis (Ảnh: Ryan Hildebrand)
Ứng dụng mặt Hyperboloid một tầng tròn xoay trong kiến trúc
Mặt cong là mặt hình học được ứng dụng rất rộng rãi trong kiến trúc. Các loại mặt cong từ…
Tác giả tương tác trực tiếp với mô hình kiến trúc (Virtual model) trong thời gian thực và không gian thực của môi trường AR (Augmented Reality)
CAAD – Lịch sử và xu hướng ứng dụng kỹ thuật số tạo lập môi trường tương tác trong Kiến trúc – Xây đựng
Trong 20 năm gần đây, việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào kiến trúc- xây dựng…
Thư viện Quốc gia Singapore (National Library Singapore) – Một cách nhìn mới về kiến trúc ứng dụng
Thư viện quốc gia Singapore (National Library Singapore) là một trong 11 dự án nước ngoài được Viện KTS PAM…