Những vật liệu ứng dụng cho công trình xanh
Để thực hiện một công trình xanh, các yếu tố tự nhiên như: Nắng, gió, mặt nước và cây xanh……
Tòa nhà Văn phòng ST Diamond Building, Malaysia đóng kín ĐHKK. Vỏ toàn kính, hướng Đông & Tây: kính Low-E, hướng Bắc & Nam: kính thường.
Bàn về phương pháp thiết kế Kiến trúc xanh tại Việt Nam
Năm 2015, Hội KTS Việt Nam đã ban hành “Tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam” với 5 nội dung cơ…