Khai thác Năng lượng Mặt trời qua Hệ mặt dựng
Ở Đông Nam Á khi xã hội tiến tới trung hòa carbon việc đặt mục tiêu về khí hậu với lượng…
Mặt dựng Xanh – Giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả trong kiến trúc hiện đại
Đó là chủ đề cuộc hội thảo quốc tế do Tạp chí kiến trúc – Hội KTS Việt Nam phối…
Thư mời tham dự hội thảo quốc tế Mặt dựng xanh trong kiến trúc hiện đại
Theo số liệu thống kê, ngành xây dựng Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức liên quan…