“Đồng phục” trụ sở cấp xã sẽ gây lãng phí, mất bản sắc vùng miền
Nhiều kiến trúc sư cho rằng trụ sở chính quyền xã cần gần gũi với người dân, mang bản sắc…
Lãng phí lớn từ các bãi tạm giữ xe vi phạm
Do vướng mắc các thủ tục pháp lý, cũng như tâm lý “bỏ của chạy lấy người” của các chủ…