Ngôi nhà độc đáo bên sườn đồi ở Đà Nẵng
Ngôi nhà được xây dựng trên nguyên tắc “4 không”, sử dụng chính các nguyên liệu xây dựng từ tre,…
Nhà 4.45×11.8 – Ngôi nhà với tư duy mới “Bớt để được nhiều hơn”
Hiện trạng ban đầu của công trình là dạng hẹp, dài, rất khó trong việc thiết kế thông gió và…