TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành một Thượng Hải khác?
Vào cuối năm 1994, khi nhận lời quy hoạch Khu Trung tâm đô thị Nam Sài Gòn, KTS tài danh…
Xây dựng mô hình cho phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam
Tại Việt Nam, phát triển nhà ở xã hội (NOXH) hiện theo công thức: Phát triển NOXH = Hành lang…