Nhiệm vụ Hội KTS Việt Nam 2017-2018: Đổi mới môi trường hành nghề KTS
Liên hoan Kiến trúc Việt Nam 2017 với nhiều hoạt động phong phú như Trao giải thưởng Kiến trúc Quốc…