Sự thành hình của Kiến trúc: 7 Sơ đồ phác thảo và quá trình hình thành công trình của MVRDV
Từ những bản sơ phác đến phối cảnh diễn hoạ chân thực, có rất nhiều cách thức để Kiến trúc…
Ngôi nhà pha lê
Công trình “Ngôi nhà pha lê” do MVRDV thiết kế theo đơn đặt hàng của Warenar về một “flagship store”…