KTS Nguyễn Thu Phong: KTS Trẻ ngày càng trưởng thành – Nhiệt tình và sáng tạo
Vẫn luôn tất bật cho công tác tổ chức Diễn đàn KTS Trẻ Việt Nam – YAF 2019 nhưng nụ…
10 bước đi dành cho các Start-Up trong lĩnh vực Kiến Trúc
Một KTS trẻ phải làm gì để Start-Up khi hồ sơ năng lực chưa có gì đáng kể? Làm sao…