Lắp ráp các module tháp gỗ tại chỗ. Ảnh: Paul Wennerholm/Modvion
Kiến trúc gỗ được ưu tiên trong kiến tạo nên năng lượng tái tạo xanh
Năng lượng gió rất quan trọng nhằm giúp khử carbon trong ngành năng lượng. Vì vậy, khi nhu cầu điện…
Kiến trúc tiêu thụ zero năng lượng trên thế giới
Theo Hội đồng Kinh doanh Thế giới Phát triển Bền vững (World Business Council for Sustainable Development), các công trình…
Phần mềm giúp người dân ở sa mạc xây nhà dễ dàng hơn
Một sinh viên kiến trúc đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp hữu ích cho cộng đồng dân cư…