Xây nhà hát Hoa Sen hiện đại: Lãng phí và không mang tính biểu tượng
 Sau đề xuất của TP Hà Nội về việc xây dựng một nhà hát Hoa Sen lớn và hiện đại…
Bãi biển Đà Nẵng (ảnh: Lê Phước Chin)
Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng với công tác tư vấn và phản biện
Sau hai mươi năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Đà Nẵng được biết đến không chỉ là…