Ông Võ Kim Cự: “Quy hoạch phải bỏ tư duy nhiệm kỳ , đất nước mới phát triển được”
“Cán bộ thì có nhiệm kỳ, còn quy hoạch phải bỏ tư duy nhiệm kỳ đi đất nước mới phát…
Người Việt và lối tư duy theo mặt bằng
Bạn vừa cất một căn nhà. Nếu bạn thổ lộ với người Mỹ, người Mỹ sẽ hỏi bạn đã xoay…
Tính bền vững trong phục hồi và bảo tồn kiến trúc
Mọi công trình xây dựng – cho dù đó là xây mới hoặc bảo tồn phục hồi – đều được…
Định vị resort Việt Nam
Việc định vị resort Việt Nam là rất cần thiết. Bởi nó sẽ quyết định tại sao du khách đến…