Ông bố Hà Nội làm ngôi nhà tròn kỳ lạ theo ước mơ của con
Anh Quỳnh tự thiết kế nhà gồm 4 khối cầu phủ kín cây xanh để tặng con trai 6 tuổi.…