Quản lý nhà chung cư ở Việt Nam dưới góc nhìn quy hoạch
Quản lý nhà chung cư (QLNCC) không còn là khái niệm mới đối với các nhà quản lý, nhà chuyên…
MIA Design Studio tuyển dụng KTS quản lý kỹ thuật, KTS sáng tạo
MIA Design Studio là văn phòng kiến trúc có đội ngũ kiến trúc sư trẻ năng động và đầy sáng…
Xây dựng Luật Quy hoạch: Cải cách thể chế hay đơn thuần cải tiến kỹ thuật?
LTS: Theo luật sư Nguyễn Tiến  Lập, Trọng tài viên VIAC, việc ban hành một đạo luật về quy hoạch…
Khu vực cần được bảo tồn trong Khu phố cổ
Đổi mới công tác quản lý Bảo tồn và phát huy giá trị khu Phố cổ Hà Nội
 Quá trình phát triển Thủ đô Hà Nội đã để lại quỹ di sản phong phú không chỉ của Hà…