Chương trình hội thảo : “Kiến trúc và Quy hoạch – Đổi mới sáng tạo trong đào tạo và thiết kế”.
Ngày 18/06/2022 tại phòng hội thảo tầng 2, Nhà Thư Viện, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. đã diễn…
Lễ khai mạc bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khoa Quy hoạch đô thị và nông thôn – Đại Học Kiến trúc Hà Nội
Sáng ngày 06/06/2017, Khoa Quy hoạch đô thị và nông thôn – Đại Học Kiến trúc Hà Nội đã tổ…