Mỹ học sức nặng (Phần II): Còn mãi nghìn thu – Sập đá trong Thiên thọ Lăng – Huế
Tiếp theo: Mỹ học của sức nặng sập đá trong không gian tưởng niệm của người Việt (Phần I) Mỗi lăng…
Mỹ học của sức nặng sập đá trong không gian tưởng niệm của người Việt (Phần I)
Có những câu thơ như : “Nước non nặng một lời thề” (Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu) hay “Lờ đờ…