Điều chỉnh quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035
Năm 2005, đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng…
Ai xây Thành phố Tương lai
Cho đến nay, khái niệm “Thành phố Thông minh – Smart City ” khiến người ta chú ý nhờ các…
Thành phố sinh thái Next Tokyo chống nước biển dâng như thế nào?
Làm sao để những thành phố nằm dọc theo thềm Thái Bình Dương có thể giảm thiểu các tác động…