Mời gửi công trình tham dự giải thưởng kiến trúc ASCASIA 2018 – Dành cho các Kiến trúc sư hành nghề
Trong nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn môi trường xây dựng trên khắp Châu Á nói chung và các nước…
Hội KTSVN công bố danh sách đề cử sinh viên dự thi thiết kế tại Arcasia 2016
Mới đây, Hội KTS Việt Nam đã công bố danh sách 02 nhóm sinh viên được đề cử tham dự…