KTS Nguyễn Thu Phong: KTS Trẻ ngày càng trưởng thành – Nhiệt tình và sáng tạo
Vẫn luôn tất bật cho công tác tổ chức Diễn đàn KTS Trẻ Việt Nam – YAF 2019 nhưng nụ…
Thiết kế công trình công sự phòng không những năm tháng chiến tranh
Từ đầu năm 1964, khi Mỹ liều lĩnh mở rộng chiến tranh bằng không quân ra miền Bắc Việt Nam,…