Gặp gỡ tác giả cuốn sách “Đô thị vị nhân sinh”
Sáng ngày 20/3, TS. Jan Gehl tác giả cuốn sách “Đô thị vị nhân sinh” đã có buổi gặp gỡ…