Giải thưởng “Kiến trúc xanh sinh viên 2023”
Tiếp nối thành công của sự kiện Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên các năm trước và nhu cầu…
Tuần lễ công trình xanh 2023 với chủ đề “Phát triển Công trình Xanh thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành Xây dựng_ Cơ hội và thách thức”
Tháo gỡ những nút thắt trong phát triển công trình xanh
Ngày 18/9 vừa qua, Tuần lễ công trình xanh 2023 với chủ đề “Phát triển Công trình Xanh thúc đẩy…
Giải pháp vật liệu giảm khí thải carbon tại Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2023
Ngày 28/09/2023 – Tham gia Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2023 tại TP Hồ Chí Minh, Saint-Gobain Việt…
Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023
Chiều 28/9/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành và UBND Thành…