Trở thành thạc sĩ quản lý dự án quốc tế cùng Học Viện Công nghệ Châu Á AIT danh tiếng
Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ mạnh mẽ vừa là thách thức và cũng là cơ hội cho giới…
ĐH Xây Dựng triển khai chương trình “Kết nối doanh nghiệp 2018”
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc và thiết kế có cơ hội tiếp cận với…
TB tuyển sinh khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích (1K-2016)
Thực hiện chương trình đào tạo của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Viện Kiến trúc – Hội Kiến trúc…