Kiến trúc sư Hà Nội trăn trở về nhà vệ sinh vùng khó khăn
Hoàn thành dự án vườn vệ sinh ở Cao Bằng và Điện Biên, anh Đoàn Thanh Hà muốn mở rộng…
Công trình Vườn vệ sinh (Toigetation) đoạt Giải thưởng kiến trúc quốc tế AZ 2015
Ngày 19/6/2015, đông đảo cộng đồng KTS và nghệ sỹ từ khắp các châu lục đã đến Canada tham dự…