Tạp chí Kiến trúc số 12 – 2023

Trân trọng Quý Độc giả!

Một năm nữa trôi qua với nhiều thuận lợi và cả nhiều khó khăn đồng hành. Điều quan trọng là chúng ta đã cùng nhau vượt qua để đạt kết quả phần nhiều là tốt đẹp.

Tạp chí Kiến trúc từ ngôi nhà chung Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã luôn cùng các ban sẻ chia khó khăn, thuận lợi, phát triển, khám phá chuyên môn chân thành và tâm huyết!

Những chuyên đề gắn với hơi thở cuộc sống kịp theo từng số, những giới thiệu sáng tác mới chất lượng của người KTS trong nước và quốc tế, những khảo luận nguyên cứu sâu sắc, giàu hàm lượng chuyên môn, những kỳ hội thảo chuyên nghiệp, những phối kết tổ chức thử nghiệm “thành phố sáng tạo theo mô hình UNESCO…” tất cả đã cùng bạn đọc làm nên một năm tạp chí đầy năng động trong sự vươn tới xanh tươi, bền bỉ!

Năm mới đang chờ đợi chúng ta với thời cơ và thách thức mới. Rất cảm ơn Bạn đọc và những nhà đầu tư, doanh nghiệp đã, đang và sẽ đồng hành!

Mong năm mới nhiều thắng lợi mới sẽ đến!

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tạp chí Kiến trúc tháng 12/2023!

TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội Kts Việt Nam
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 12-2023)