[ALP Mini-talk] PODCAST 3 | Học đường và thực tiễn – KTS. Nguyễn Thu Phong & KTS. Tăng Vĩnh Anh Duy

LP Mini-talk – Chuỗi thảo luận chuyên đề dành cho cộng đồng Kiến trúc – Thiết kế tại Việt Nam.

Xem chi tiết tại link

TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc