Phát huy giá trị giải thưởng kiến trúc quốc gia – Xây dựng hệ thống lý luận kiến trúc Việt Nam
I. Về Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia Điều lệ Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) đã nêu rõ:…
Gs.KTS Nguyễn Quang Nhạc với những đóng góp cho sự phát triển của kiến trúc hiện đại Việt Nam
Cuộc đời GS Nguyễn Quang Nhạc sinh ngày 07/06/1924 tại Gò Công, lớn lên tại Sài Gòn. Năm 1942, ông…
75 năm kiến trúc Việt Nam: “Đoàn kết, tận tâm – Hướng tới hội nhập và phát triển bền vững”
Đồng hành với đất nước từ những năm đầu giành được Độc lập, Hội KTS Việt Nam đã trải qua…
[01-2023] Kỷ niệm 75 năm Hội KTS Việt Nam
Danh sách Chuyên đề: Giải mã gen văn hóa kiến trúc Việt Nam – Kỳ 1: Văn hóa trong Kiến…
Chúng tôi muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn
Khi Việt Nam đang phấn đấu trở thành một trong những quốc gia thịnh vượng ở Đông Nam Á, vai…
KTS Nguyễn Cao Luyện: Một nhân cách lớn
Với uy tín của mình, KTS lão thành Nguyễn Cao Luyện đã góp phần liên lạc, vận động và là…
Ngôi nhà của một người Hà Nội
Khi thấy có người lạc lối trên đường phố Hà Nội, tôi sẽ kể cho họ biết người Hà Nội…
Những giá trị kiến trúc các công trình công cộng tại Hà Nội giai đoạn 1975-1986
Trong lịch sử phát triển của Kiến trúc Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, giai…
Giải mã Gen văn hóa kiến trúc Việt Nam – (Kỳ 3)
Định hình và đọc hiểu hệ gen cho kiến trúc Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện và hội…
Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát
Từ công trình đầu tay đến công trình cuối đời, bút pháp của KTS Huỳnh Tấn Phát cho thấy ông…