Báo cáo cuộc họp AAC (Asean Architect Council) lần thứ 28 tại TP Hồ Chí Minh

1002-tckt-01

Từ ngày 27/9/2016 đến hết ngày 30/9/2016, Bộ Xây dựng đã cử đoàn công tác tham dự các cuộc họp của Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN lần thứ 28 (AAC 28), cuộc họp của Ủy ban đào tạo Kiến trúc sư ASEAN lần thứ 15 (AAEC 15),cuộc thảo luận bàn tròn về hành nghề Tư vấn kiến trúc, Tư vấn kỹ thuật.

Tham dự các cuộc họp lần này, Việt Nam đã chia sẻ các thông tin về đào tạo, hành nghề Tư vấn kiến trúc tại Việt Nam, việc kiểm soát hành nghề của Kiến trúc sư nước ngoài tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Theo thông lệ, tại cuộc họp của Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN, các nước sẽ trình và thông báo kết quả đánh giá, công nhận Kiến trúc sư ASEAN tại nước mình. Lần này, Việt Nam chưa trình công nhận thêm các Kiến trúc sư ASEAN quốc tịch Việt Nam, tuy nhiên các nước Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Philipines, Singapore và Thailand đều trình công nhận các Kiến trúc sư ASEAN của mình với 48 đệ trình mới. Đến nay, tổng số Kiến trúc sư ASEAN (AA) trong toàn khối là 364 người. 

Xem thêm : Đăng ký kiến trúc sư ASEAN , Việt Nam trên con đường hội nhập ASEAN, Diễn đàn Kiến trúc sư Hội Nhập

IMG_20160930_100210 (1)

Trong cuộc họp lần này, Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN đã thảo luận và cập nhật một số vấn đề sau:

• Để xuất danh sách các dự án trên trang web AAC.
• Một số AA từ Indonesia đang thực tập tại Singapore.
• Campuchia thông báo KTS nước ngoài được đăng ký hình thức RFA sẽ sẵn sàng vào cuộc họp AAC tiếp theo.
• Malaysia và vấn đề người nước ngoài hành nghề “bất hợp pháp” trong nước thông qua thành lập các công ty thiết kế. Một ủy ban giám sát và thi hành được thành lập để giải quyết vấn đề này.
• Một số AMS (Nước thành viên Asean) đề nghị kiểm tra chéo danh sách các kiến ​​trúc sư nước ngoài đã đăng ký và danh sách các AA để giám sát khả năng cross-over từ AA đến RFA.
• Myanmar đang cập nhật  quá trình hợp thức hóa các hướng dẫn cho RFA, và Thái Lan đang trong quá trình phát triển của RFA;  các kiến ​​trúc sư nước ngoài cần phải đảm bảo một dự án trước khi họ được phép đăng ký như một kiến ​​trúc sư nước ngoài đã đăng ký hành nghề tại Việt Nam cho dự án đó.

Cũng tại cuộc họp của Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN lần thứ 28 (AAC 28), Việt Nam được đề nghị xem xét và cho ý kiến chính thức tại phiên họp lần tới về việc tiếp nhận trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN nhiệm kỳ 2017-2019.”Hội nghị ghi nhận CCS lần thứ 86 và các hội nghị liên quan dự kiến sẽ được ​​tổ chức vào tháng 2 năm 2017 tại Indonesia.

Thu Vân – Anh Tú – TCKT.VN 

© Tạp chí Kiến trúc