Chuyên đề: “Di sản văn hóa – Nền tảng xây dựng Thành phố sáng tạo”

Được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới Thành phố sáng tạo, Hà Nội cần chú trọng hơn các yếu tố sáng tạo trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh ấy, bên cạnh sự đổi mới về tư duy sáng tạo, rất cần phải có những thực thể không gian kiến trúc – đô thị làm “bệ đỡ” và thúc đẩy những hoạt động sáng tạo – Đó chính là những Không gian sáng tạo của thành phố.

Tiếp nối số Chuyên đề tháng 7-2020 “Hà Nội: Thiết kế không gian sáng tạo trong Thành phố sáng tạo”, số Chuyên đề đặc biệt Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam của Tạp chí Kiến trúc hướng tới một nội dung cụ thể hơn trong chủ trương xây dựng Hà Nội sáng tạo: Phát huy giá trị di sản, thúc đẩy mục tiêu xây dựng Thành phố sáng tạo.

Với sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam tổ chức Chuyên đề: “Di sản văn hóa – Nền tảng xây dựng Thành phố sáng tạo”.

Chuyên đề tập hợp những bài viết tập trung xác định vai trò và mối quan hệ giữa di sản văn hóa với không gian sáng tạo, đề xuất sự kết nối hay cách phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của di sản kiến trúc, đô thị trong việc làm bệ đỡ, thúc đẩy sự sáng tạo của các thế hệ mới – Đó là những công việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần để Hà Nội phát triển theo hướng: “Lấy sự sáng tạo và coi nền kinh tế sáng tạo làm cốt lõi trong tiến trình phát triển thành phố năng động, toàn diện và bền vững.”


Chuyên đề sẽ tập trung vào một số nội dung: 

  • Di sản văn hóa là nền tảng xây dựng Thành phố sáng tạo;
  • Những giá trị lịch sử, văn hóa của di sản;
  • Hệ thống di sản, kiến trúc đô thị;
  • Phát huy giá trị các phế tích kiến trúc tại Vườn Quốc gia Ba Vì;
  • Một số nội dung khác.

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa quan tâm tham gia, chia sẻ quan điểm, bài viết về Chuyên đề đặc biệt này của Tạp chí Kiến trúc!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ email: info@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề Di sản văn hóa – Nền tảng xây dựng Thành phố sáng tạo).
Bài viết từ 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao.
Hạn gửi bài đến ngày: 15/11/2020.

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc