Không gian sáng tạo và di sản văn hóa – kiến trúc
Không gian sáng tạo tồn tại gắn với các không gian công cộng. Những KGST tận dụng không gian với…
Kiến tạo di sản văn hóa trong TP sáng tạo
Thành phố (TP), như Edward Relph khẳng định trong tác phẩm “Cảnh quan đô thị hiện đại” (2016), không phải…
Tạp chí Kiến trúc số 06 – 2023
Bạn đọc thân mến! Được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trên thế giới, Hà…
Nghiên cứu Tái thiết Ðiện Cần Chánh, Hoàng Thành Huế – Di sản Văn hoá Thế giới
Phần 6: Phục hồi kích thước nền móng và mặt bằng kiến trúc Ðiện Cần Chánh Tiếp theo những bài…
Đoan Môn nhìn từ phía trước
Di sản Hoàng Thành Thăng Long
Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội là di sản thứ 6 của Việt Nam được UNESCO công…
Nghiên cứu Tái thiết Ðiện Cần Chánh, Hoàng thành Huế – Di sản Văn hoá Thế giới
(Phần 5: Báo cáo kết quả nghiên cứu phế tích nền móng kiến trúc Ðiện Cần Chánh) Điện Cần Chánh…
Nghiên cứu Tái thiết Ðiện Cần Chánh, Hoàng Thành Huế – Di sản Văn hoá Thế giới
Phần 4: Phương pháp luận Nghiên cứu Tái thiết Điện Cần Chánh Diễn biến quốc tế về bảo tồn di…
Di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững tại các đô thị ven biển Phú Yên
Di sản đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch bền vững, là nhân tố không…
Nghiên cứu Tái thiết Điện Cần Chánh, Hoàng Thành Huế – Phần 1: Lịch sử Quần thể Di tích Cố đô Huế và Hành trình Di sản
Quần thể Di tích Cố đô Huế là Di sản Văn hoá đầu tiên của Việt Nam được tổ chức…
Thực trạng công tác Quy hoạch di tích tại Việt Nam
Việt Nam sở hữu hệ thống di sản văn hóa vô cùng lớn và đa dạng. Từ khi ban hành…