Đại hội Hội kiến trúc sư Tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/5 vừa qua, tại Hội trường Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, Hội KTS tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự góp mặt đầy đủ của các cấp lãnh đạo, hội viên là KTS đang công tác và hoạt động nghề trên địa bàn. Đại hội đã nhìn nhận những mặt được và chưa được trong nhiệm kỳ qua và đưa ra phương hướng trong nhiệm kỳ tới, đòi hỏi sự đoàn kết, sự sáng tạo, tài năng, ý thức, trách nhiệm của mỗi KTS trong sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh.

Hội KTS Trà Vinh đã qua 3 kỳ đại hội, còn non trẻ và nhận được rất nhiều quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Nhiệm kỳ qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn hạn chế nhất định nhưng đội ngũ thành viên Hội KTS Trà Vinh đã nỗ lực và có nhiều đóng góp quan trọng, làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn tỉnh Trà Vinh, tạo ra những động lực mới để thúc đẩy phát triển, kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành xây dựng nói riêng và của Tỉnh nói chung.

Với trách nhiệm là tổ chức xã hội, nghề nghiệp, Hội KTS Trà Vinh đã có những đóng góp quan trọng trong việc công tác sáng tác, lý luận, phản biện xã hội về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, mỹ quan, các dự án trọng điểm về công trình công cộng, nhà ở, cảnh quan… nói riêng, bên cạnh đội ngũ KTS hành nghề kiến trúc, quy hoạch, xây dựng nói chung trên địa bàn tỉnh ngày càng trưởng thành, vững vàng về nghiệp vụ.

Các đại biểu tham dự đại hội đã nghe KTS. Lê Minh Tân, Chủ tịch Hội trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội KTS Trà Vinh khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tới và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội. Đại hội đã tiến hành bầu BCH khoá IV (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm có các KTS:

  1. Lê Minh Tân (Chủ tịch Hội)
  2. Lê Minh Nguyện (Phó Chủ tịch)
  3. Nguyễn Quốc Thịnh (Phó Chủ tịch)
  4. Nguyễn Thị Thanh Thúy (Uỷ viên)
  5. Sơn Trọng Thanh (Uỷ viên)
  6. Bùi Thanh Quang (Uỷ viên)
  7. Huỳnh Thị Hưởng (Uỷ viên)
BCH nhiệm kỳ 2020-2025 Hội KTS Tỉnh Trà Vinh

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo của Hội kiến trúc sư Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, mục tiêu của Hội trong nhiệm kỳ này là tiếp tục đổi mới, chủ động hội nhập, phấn đấu vì một nền kiến trúc xanh, đô thị phát triển bền vững, tiên tiến đậm đà bản sắc, mang đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hội KTS Trà Vinh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là:

  • Củng cố, đẩy mạnh mọi hoạt động của Hội, nâng cao hoạt động sáng tác, gắn sáng tác với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, với thực tiễn cuộc sống và xu thế hội nhập của đất nước; Nâng cao trình độ của hội viên về mọi mặt, đặt biệt là về trình độ sáng tác, sáng tạo, sinh hoạt đúng theo định kỳ.
  • Thực hiện tốt công tác tư vấn, sáng tác, phản biện xã hội, góp phần vào sự phát triển kiến trúc quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của tỉnh nhà.
  • Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp tốt với các Hội, Chi hội thành viên của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, với các Hội, Chi hội kiến trúc sư thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long,….

Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, Hội KTS Trà Vinh tiếp tục tận dụng thời cơ thuận lợi, khắc phục yếu kém và vượt qua thách thức – Hướng tới đồng tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Quỳnh Trang – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc