Đại hội Hội kiến trúc sư Tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 23/5 vừa qua, tại Hội trường Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, Hội KTS tỉnh Trà Vinh đã tổ…
20A01034-01
40 năm thành lập Hội KTS Thanh Hóa: Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới
Ngày 14-15/12/2019. Hội KTS Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội IX (nhiệm kỳ 2019-2024) và Kỉ niệm 40 năm…