Kết quả bầu cử BCH và lãnh đạo chủ chốt Hội KTS Việt Nam khoá X

Ngày 25/09/2020, sau Phiên họp trù bị Đại hội X, Hội Kiến trúc sư Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã bầu ra Ban chấp hành và lãnh đạo chủ chốt Hội KTS VN khoá X.

Đông đảo kiến trúc sư về dự đại hội

Phiên họp trù bị đã diễn ra với sự tham gia của gần 500 kiến trúc sư, đại diện cho hơn 6000 hội viên trên cả nước. Tại phiên trù bị, các hội viên tham dự đã nhất trí với thành viên Đoàn chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách đại hội.

Đoàn chủ tịch chủ trì Phiên họp

Thay mặt BCH TW Hội KTS Việt Nam, GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông – Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam khoá IX đã đọc báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội KTS Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 – 2020) tại Đại hội.

GS.TS Nguyễn Quốc Thông đọc báo cáo tại Đại hội

Năm năm qua, giới KTS đã nỗ lực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội KTS Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 – 2020), thúc đẩy đổi mới môi trường hành nghề kiến trúc, đưa kiến trúc Việt Nam phát triển nhanh, đúng hướng, bền vững và có bản sắc, bắt nhịp với xu hướng phát triển kiến trúc trong khu vực và toàn cầu. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban chấp hành khoá IX đã hoàn thành các mục tiêu lớn của nhiệm kỳ.

Sau báo cáo Chính trị của Ban chấp hành, đại diện Ban chấp hành tiếp tục đọc Báo cáo sửa đổi Điều lệ, Báo cáo kiểm điểm BCH, Báo cáo kiểm điểm Ban Kiểm tra Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự, giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử và danh sách giới thiệu của BCH khoá IX và Ban kiểm tra, Bầu Ban Kiểm phiếu, Bầu cử BCH và Ban Kiểm tra.

Danh sách đề cử gồm 117 đại biểu, Hội nghị đã thống nhất bầu chọn ra 95 đại biểu vào Uỷ Viên Ban chấp hành khoá X và 7 đại biểu vào Ban Kiểm tra khoá X của Hội KTS Việt Nam.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra nhiệm kỳ mới

Sau đó, BCH Hội KTS Việt Nam khoá 10 đã họp lần thứ Nhất và bầu chọn ra các lãnh đạo chủ chốt và UV Ban Thường Vụ Hội KTS Việt Nam khoá X, kết quả cụ thể:

Ban thường vụ Hội KTS Việt Nam khoá X: 

 1. KTS Phan Đăng Sơn (Chủ tịch)
 2. KTS Đặng Kim Khôi (Phó Chủ tịch)
 3. KTS Nguyễn Trường Lưu (Phó Chủ tịch)
 4. KTS Nguyễn Thu Phong (Phó Chủ tịch)
 5. KTS Hoàng Thúc Hào (Phó Chủ tịch)
 6. KTS Nguyễn Quốc Thông
 7. KTS Doãn Minh Khôi
 8. KTS Nguyễn Văn Tất
 9. KTS Lưu Đình Khẩn
 10. KTS Phạm Khánh Toàn
 11. KTS Lã Thị Kim Ngân
 12. KTS Lê Quân
 13. KTS Phạm Thanh Tùng
 14. KTS Lưu Hướng Dương
 15. KTS Lê Văn Thương

Ban Chấp hành và các lãnh đạo chủ chốt mới của Hội sẽ ra mắt vào ngày 26/09/2020 tại Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội KTS Việt Nam lần thứ X.

Thu Vân – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc

Một số hình ảnh khác tại đại hội: