Kết quả Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà khám chữa bệnh và điều trị (Nhà số 4) – Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Vừa qua, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã công bố kết quả Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà khám chữa bệnh và điều trị (Nhà số 4) – Bệnh viện Châm cứu Trung ương với 01 giải Nhất, 01 Giải Nhì và 01 Giải Ba.

Căn cứ vào Quyết định số 1476/QĐ-BYT ngày 09/06/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kết quả Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà khám chữa bệnh và điều trị (Nhà số 4) – Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra phương thiết kế xuất sắc đáp ứng yêu cầu về mặt kiến trúc và dây chuyền công năng tối ưu nhất nhằm nâng cao chất lượng điều trị cũng như hoàn chỉnh, đồng bộ cơ sở vật chất theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Giải Nhất của cuộc thi thuộc về phương án có mã hiệu HN80, do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT thực hiện. Bên cạnh đó, phương án cũng được lựa chọn để đầu tư xây dựng.

Giải Nhì có mã hiệu phương án TT94 do Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và Xây dựng Hợp Thành thực hiện.

Giải Ba có mã hiệu phương án CC22 do Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại KEIRA thực hiện.

Xem thêm: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình “Nhà khám chữa bệnh và điều trị (Nhà số 4)” Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc