Mời đóng góp tham luận cho Đại hội KTS thế giới (UIA) 2023 diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra tại Đại hội KTS thế giới (UIA) 2023 tại Copenhagen, Đan Mạch, Hội đồng KTS thế giới sẽ tổ chức một loạt các sự kiện và chương trình lớn với chủ đề “Tương lai bền vững – Không để ai phía sau”. Với sự hợp tác của Hiệp hội KTS Đan Mạch và các cơ quan chuyên môn khác nhau của Bắc Âu, thành phố sẽ xem xét việc kiến ​​trúc và thiết kế đô thị đóng góp như thế nào để đáp ứng 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc thông qua 6 chủ đề tham luận. 

Trân trọng kính mời các Kiến trúc sư tham gia đóng góp ý kiến và thể hiện vai trò tích cực trong việc hướng đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) qua các tham luận với các chủ đề sau:

Nội dung tham luận

1. Thiết kế thích ứng khí hậu

“Thiết kế thích ứng với khí hậu” đặt ra câu hỏi làm thế nào để các giải pháp công nghệ trong thiết kế về môi trường và sinh thái có thể tạo ra kiến trúc tái tạo, chống chịu và thích ứng.

2. Thiết kế hiệu quả tài nguyên

“Thiết kế hiệu quả tài nguyên” khám phá các chiến lược để chuyển đổi tư tưởng khai thác sang tư tưởng thiết kế kiến trúc tuần hoàn, tái tạo và phục hồi.

3. Thiết kế để hồi phục cộng đồng

“Thiết kế để hồi phục cộng đồng” yêu cầu cách chúng ta thiết kế, xây dựng và sinh sống trong cộng đồng của mình có thể hỗ trợ xây dựng xã hội bình đẳng và hòa nhập.

4. Thiết kế cho sức khỏe

“Thiết kế cho sức khỏe” nghiên cứu cách kiến trúc có thể tạo nên sự hài hòa giữa đời sống và sức khỏe cộng đồng.

5. Thiết kế cho sự hòa nhập

“Thiết kế cho sự hòa nhập” đặt câu hỏi về vai trò, tiềm năng và trách nhiệm của kiến trúc trong việc tạo ra môi trường hòa nhập cho mọi thành viên trong xã hội.

6. Thiết kế cho hợp tác tiến bộ

“Thiết kế cho hợp tác tiến bộ” đặt câu hỏi làm thế nào lý luận và thực hành kiến trúc có thể thúc đẩy những hợp tác mới để góp phần xây dựng một xã hội bền vững.

Thời gian:

  • Ngày 20/6/2022: Thời hạn gửi đề cương sơ bộ (150 – 250 từ).
  • Ngày 3/10/2022: Thời hạn gửi bài tham luận hoàn thiện.
  • Ngày 5/12/2022: Ban tổ chức phản hồi cho các tác giả.
  • Ngày 19/12/2022: Thời hạn gửi bài đã chỉnh sửa của các tác giả.
  • Ngày 16/1/2023: Ban tổ chức thông báo kết quả duyệt bài đến các tác giả.
  • Ngày 2 – 6/7/2023: Trình bày Tham luận tại Đại hội UIA 2023 Copenhagen.

Đại hội Kiến trúc sư Thế giới là sự kiện lớn nhất thế giới về kiến trúc và đô thị, được tổ chức bởi Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) từ năm 1948. Đại hội Kiến trúc sư Thế giới lần đầu tiên diễn ra tại Brazil. Kỳ Đại hội KTS Thế giới sắp tới sẽ được tổ chức tại thành phố Copenhagen, Đan Mạch từ ngày 2 – 6/7/2023.

Trước đó, để chuẩn bị cho các tham luận tại Đại hội, chủ tọa Billie Faircloth và Maibritt Pedersen Zari đã tổ chức chuỗi Chuyên đề: Thiết kế thích ứng với Khí hậu, với hình thức trực tuyến từ ngày 7-9/6/2022. Chi tiết xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/hoi-nghi-chuyen-de-truoc-ky-dai-hoi-kts-the-gioi-uia-2023-thiet-ke-de-thich-ung-voi-khi-hau.html

Chi tiết các chủ đề tham luận: 

Thuỵ An – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc