Thư mời tham gia chuyên đề

Vật liệu xây dựng sử dụng trong kiến trúc, có hai vai trò chủ đạo là:

 1. Dùng để tạo dựng không gian kiến trúc;
 2. Để trang trí bề mặt công trình kiến trúc.

Cả hai vai trò này đều có tầm quan trọng trong việc tạo dựng lên một công trình kiến trúc có giả trị sử dụng và thẩm mĩ. Tuy nhiên, một cách khách quan, điều mà người ta dễ thấy, dễ cảm nhận, gây được nhiều cảm xúc chính là nhờ vào vật liệu được sử dụng trên bề mặt công trình kiến trúc. Cũng bởi chính được sử dụng ở trên bề mặt công trình nên nó giúp người ta cảm thụ được nhanh nhất ở mọi góc độ, khoảng cách, điều kiện vi khí hậu, cùng với tư duy thẩm mỹ đẹp hoặc xấu.

Mỗi loại vật liệu về bản chất là một chất cảm, được xem là chất liệu, là phương tiện, công cụ biểu đạt ý tưởng sáng tạo, nghệ thuật của một công trình kiến trúc.

Cùng với ý tưởng thiết kế kiến trúc, chất cảm vật liệu cũng góp phần tạo nên cá tính, cái riêng của công trình kiến trúc. Sự lựa chọn chất cảm vật liệu xây dựng cho công trình kiến trúc vừa mang kĩ thuật, vừa mang tính mĩ thuật cao, có giá trị. Ngày nay, cùng với tốc độ phát triển KHCN, đô thị hóa nhanh, việc phát triển các loại hình công trình kiến trúc hiện đại có tính đa dạng hơn, những vật liệu mới trong xây dựng cũng đã được nghiên cứu, ứng dụng, được quảng bá nhanh mang tính toàn cầu. Việc sử dụng những loại vật liệu xây dựng mới đã tạo ra động lực, thúc đẩy sự sáng tạo để các công trình kiến trúc mỗi ngày thêm đẹp, bền vững hơn. Cũng chính vì lẽ đó, vật liệu và kiến trúc luôn là thước đo trình độ phát triển của một đô thị, một quốc gia. Tuy nhiên, việc sử dụng được các vật liệu này có hiệu quả, tạo nên được những tác phẩm kiến trúc, có giá trị sử dụng, thẩm mĩ cao, có chỗ đứng xứng đáng trong tình cảm cộng đồng hay không cũng không phải là chuyện đơn giản.

Để tạo điều kiện trao đổi cởi mở về Chất cảm vật liệu trong kiến trúc, Tạp chí kiến trúc số 8, tập trung vào một số nội dung sau:

 • Vai trò, vị trí của chất cảm vật liệu trong kiến trúc;
 • Lựa chọn, sử dụng chất cảm vật liệu trong kiến trúc như một nghệ thuật sáng tạo;
 • Chất cảm vật liệu trong kiến trúc dân dụng, công cộng;
 • Sử dụng chất cảm vật liệu trong kiến trúc một cách thông minh;
 • Chất cảm vật liệu mới trong kiến trúc hiện đại;
 • Sự tỏa sáng của chất cảm vật liệu truyền thống trong kiến trúc hiện đại;
 • Ý tưởng kiến trúc với công nghệ vật liệu mới;
 • Giới thiệu chất cảm vật liệu trong kiến trúc ở một số công trình tiêu biểu (trong nước và quốc tế).

Trân trọng kính mời độc giả và chuyên gia tham gia chuyên đề này!

Bài viết xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo một trong hai hình thức sau:

 • Gửi email đến địa chỉ: info@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia Chuyên đề Chất cảm trong vật liệu kiến trúc)
 • Hoặc gửi bài viết đến địa chỉ:
  Ban biên tập Tạp chí Kiến trúc,
  Số 40 Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc