Mời tham gia chuyên đề: Phòng chống cháy nổ trong công trình kiến trúc

Phòng chống cháy nổ (PCCN) là một trong những vấn đề quan trọng trong các công trình kiến trúc, hướng tới việc đảm bảo an toàn sinh mạng của cư dân đô thị. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trước tốc độ phát triển nhanh chóng của các loại hình kiến trúc, nhất là nhà cao tầng tại các đô thị ở nước ta, không ít những vụ cháy nổ đã xảy ra với qui mô và diễn biến ngày càng lớn và phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho cộng đồng xã hội.

Điều đó cho thấy sự cấp thiết phải tập trung nghiên cứu toàn diện và đồng bộ các giải pháp PCCN trong công trình kiến trúc, từ việc thực hiện các qui chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu đến quản lí sử dụng công trình cũng như công tác tuyên truyền hướng dẫn về pháp luật và sự tham gia của cộng đồng.

Đó cũng là chủ đề chính mà TCKT muốn đề cập đến trong số tháng 6/2018 với những gợi ý về nội dung như sau :

 1. Thực trạng an toàn PCCN trong công trình kiến trúc ở nước ta;
 2. Đánh giá các qui chuẩn tiêu chuẩn liên quan đến an toàn PCCN;
 3. Áp dụng các kĩ thuật vào công nghệ mới, tiên tiến trong PCCN;
 4. Giải pháp thiết kế an toàn PCCN;
 5. Kinh nghiệm quốc tế về an toàn PCCN

TCKT trân trọng kính mời các độc giả và chuyên gia tham gia chuyên đề này!

Bài viết xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo một trong hai hình thức sau:

 • Gửi email đến địa chỉ: info@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia Chuyên đề Phòng chống cháy nổ)
 • Hoặc gửi bài viết đến địa chỉ:
  Ban biên tập Tạp chí Kiến trúc,
  Số 40 Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc

Xem thêm: Nỗi lo hỏa hoạn: Phòng hỏa hơn cứu hỏa