Phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI sẽ chính thức khai mạc vào ngày 15/10/2015 tới. Đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa to lớn, định hướng cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được; khắc phục những tồn tại, khó khăn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo an ninh, quốc phòng; khai thác các tiềm năng, thế mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và cả nước.


Những kết quả quan trọng

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý. Các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, huy động các nguồn lực vào phát triển kinh tế vào đạt kết quả quan trọng. Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên,…

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn so với bình quân chung cả nước, đạt 6,2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ: công nghiệp – xây dựng 62,1%; dịch vụ 28,5% và nông, lâm nghiệp, thuỷ sản còn 9,4%. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 6,6%/năm. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) không ngừng được mở rộng và tăng lên, năm 2015 ước đạt 73,7 nghìn tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 1,7 lần so với năm 2010.

Sản xuất công nghiệp khẳng định là nền tảng của nền kinh tế. Vĩnh Phúc đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; ban hành và thực hiện chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; lựa chọn các nhà đầu tư đủ năng lực để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp,… Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng tăng bình quân 9,6%/năm, trong đó công nghiệp tăng 9,2%/năm. Sản phẩm công nghiệp ngày càng tăng về số lượng và chủng loại, nhiều sản phẩm mới được sản xuất như linh kiện điện tử, hàng công nghiệp tiêu dùng,… Sản phẩm ô tô, xe máy tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Ngành dịch vụ, du lịch tăng trưởng, sản phẩm dịch vụ ngày càng phong phú. Các khu du lịch: Tam Đảo, Đại Lải, Đầm Vạc được đầu tư xây dựng tạo nên những điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Vĩnh Phúc. Nhiều công trình phục vụ văn hoá, du lịch như: quảng trường, nhà hát, Văn Miếu tỉnh, Khu danh thắng Tây Thiên được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân và thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan; doanh thu du lịch bình quân tăng 7,7%/năm.

Thu ngân sách nhà nước tăng nhanh, bình quân đạt 7,6%/năm, trong đó thu nội địa tăng 12,1%/năm. Năm 2015, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, thu nội địa chiếm 87% tổng thu.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả cao. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cải thiện vượt bậc, từ vị trí 43/63 tỉnh, thành năm 2012 lên vị trí thứ 6/63 vào năm 2014. Trong 5 năm, Vĩnh Phúc thu hút được 268 dự án, trong đó có 166 dự án DDI (vốn đăng ký 19,4 nghìn tỷ đồng) và 102 dự án FDI (vốn đăng ký 1,26 tỷ USD). Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên diện tích đất công nghiệp đã thu hồi và giao đất xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp đạt 78%.

Công tác vận động thu hút các dự án ODA đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, đã có 03 dự án được nhà tài trợ chấp thuận với số vốn dự kiến khoảng 350 triệu USD. Ngoài ra, đang tiếp tục triển khai thực hiện 6 dự án ODA khác.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các quy hoạch được hoàn thành và phê duyệt là cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng, triển khai các dự án một cách đồng bộ và quản lý chặt chẽ. Nổi bật là Quy hoạch vùng tỉnh, Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, Quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc và quy hoạch ngành, lĩnh vực. Đồng thời, trong quá trình thực hiện đã thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh các loại quy hoạch để nâng cao chất lượng, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp và tính khả thi của quy hoạch.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới theo lộ trình. Hạ tầng giao thông được quan tâm chú trọng; các tuyến đường vành đai, hướng tâm, đường qua các khu công nghiệp, tuyến đường quan trọng qua các địa phương được cải tạo, nâng cấp hoặc đầu tư xây dựng mới; toàn bộ hệ thống đường đô thị đã được cứng hóa; nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, một số đường giao thông nội đồng được kiên cố hóa. Hạ tầng điện được phát triển rộng khắp, 100% các xã được phủ lưới điện quốc gia. Hạ tầng cấp, thoát nước được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn đảm bảo cấp nước cho đô thị Vĩnh Yên, Phúc Yên và các thị trấn huyện lỵ. Các công trình hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa. Một số công trình văn hóa, phúc lợi được tập trung đầu tư xây dựng trong thời gian ngắn đã góp phần thay đổi diện mạo, cảnh quan đô thị, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư,…

Chương trình tổng thể về xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tập trung thực hiện, ưu tiên xây dựng hạ tầng khung đô thị. Hệ thống đô thị phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Các cấp đô thị lớn được tập trung đầu tư, chỉnh trang. Đến nay, Vĩnh Yên đã trở thành đô thị loại II; Phúc Yên trở thành đô thị loại III và 20 thị trấn, xã được công nhận là đô thị loại V. Tỷ lệ dân cư đô thị chiếm 30%,..

Chương trình xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm, đạt được những kết quả quan trọng. Vĩnh Phúc đã sớm hoàn thành công tác quy hoạch ngay từ năm 2011. Cả hệ thống chính trị, các tổ chức và người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới; lựa chọn các xã làm điểm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo từng xã, từng tiêu chí, ưu tiên nguồn lực đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn. Đến hết năm 2015 dự kiến có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 64,3% số xã trong tỉnh, vượt mục tiêu đề ra.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được những thành tựu to lớn. Giáo dục, đào tạo được đầu tư theo chiều sâu. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia được nâng lên, toàn tỉnh đạt 66%. Vĩnh Phúc là tỉnh thứ 5 của toàn quốc được công nhận đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi vào năm 2013 và đạt phổ cập tiểu học mức độ 2 năm 2014. Chất lượng dạy và học của các cấp được nâng lên, học sinh luôn đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi,.. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm thường xuyên; tỷ lệ bác sĩ đạt 8,5 bác sĩ/vạn dân, giường bệnh đạt 25,1/vạn dân,…

Tập trung lãnh đạo, xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương


Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ qua là động lực để Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Hai là, tập trung huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và xây dựng nông thôn mới.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tạo chuyển biến, tiến bộ rõ rệt trong cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số cạnh tranh và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân, tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; giữ vững trật tự, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo baoxaydung