Thi tuyển Thiết kế TMB kiến trúc cảnh quan và mẫu phác thảo phần mỹ thuật (nhóm tượng, phù điêu) dự án Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam

Nhằm lựa chọn phương án tối ưu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã tổ chức thi tuyển Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan và mẫu phác thảo phần mỹ thuật (nhóm tượng, phù điêu) của dự án Công viên hữu nghị Lào – Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

Thông tin cuộc thi

1. Tên cuộc thi:

Thi tuyển thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan và mẫu phác thảo phần Mỹ thuật (nhóm tượng, phù điêu) của dự án Công viên hữu nghị Lào – Việt Nam.

2. Địa điểm xây dựng: 

Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

3. Đơn vị tổ chức cuộc thi, Hội đồng thi tuyển:

3.1. Đơn vị tổ chức cuộc thi:

 • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Địa chỉ: số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3.2. Đơn vị phối hợp thi tuyển: 

 • Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
 • Cục Hợp tác quốc tế.
 • Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

3.3. Hội đồng thi tuyển kiến trúc và mỹ thuật (gọi tắt là Hội đồng nghệ thuật):

4. Thời gian thực hiện:

 • Thực hiện phương án dự thi từ ngày 10/4/2024 đến ngày 15/5/2024.
 • Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ phương án dự thi lúc 16h00 ngày 15/5/2024.
 • Công bố kết quả thi tuyển bước 1 (dự kiến): trước ngày 22/5/2024.

5. Cơ cấu xếp hạng, giải thưởng:

Tiền thưởng cho các tác phẩm đạt giải 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) theo cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau:

 • 01 Giải nhất (giải A): 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).
 • 01 Giải nhì (giải B): 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
 • 01 Giải ba (giải C):   50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Giá trị giải thưởng trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Hình thức, đối tượng và hồ sơ dự thi:

Thi tuyển rộng rãi quy mô toàn quốc dành cho các tổ chức, cá nhân của Việt Nam có đủ hành vi dân sự, có năng lực hoạt động trong lĩnh vực Mỹ thuật và Kiến trúc theo Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

7. Thông tin liên hệ:

 • Ban tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Địa chỉ: số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 • Người liên hệ: Ông Nguyễn Tùng Lâm – Phòng Kế hoạch; điện thoại: 0913306775.

8. Thủ tục đăng ký dự thi

Các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi gửi đến đơn vị tổ chức thi tuyển các giấy tờ sau:

 • Bản đăng ký dự thi (theo mẫu kèm theo của thể lệ thi tuyển).
 • Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh với ngành nghề trong lĩnh vực Mỹ thuật, Tư vấn thiết kế (đối với tổ chức).
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp trong lĩnh vực Mỹ thuật, Thiết kế (đối với cá nhân).
 • Thỏa thuận liên danh giữa tổ chức, cá nhân này với tổ chức cá nhân khác theo quy định tại thể lệ thi tuyển bằng bản gốc.

Uyên Thư – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc