Thông báo gia hạn nộp bài dự thi Giải thưởng Loa Thành 2019

Cuộc thi đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Kiến trúc – Quy hoạch toàn quốc năm 2019 sẽ được tiến hành theo Quy chế Giải thưởng Loa Thành theo quyết định số:  16 /2013 – QĐ/HĐGTLT, ngày 20/9/2013. Ban Tổ chức Giải thưởng xin gửi thông báo tới Nhà Trường và Văn phòng Khoa Kiến trúc – Quy hoạch về việc xét chọn Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch năm 2019. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trên cả nước có thêm thời gian đầu tư sáng tác, nâng cao chất lượng bài dự thi, Ban Tổ Chức quyết định điều chỉnh gia hạn thêm thời gian nộp bài. 

Cụ thể điều chỉnh gia hạn thời gian nộp bài như sau:

  • Thời gian: Trước 16h00 ngày 15/09/2019.
  • Địa điểm: Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số 40 – Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.
  • SĐT: 04.38253648
  • Người nhận: CN. Nguyễn Hồng Vân – 0912 880 800

Mọi chi tiết khác xin liên hệ: Nghiêm Hồng Hạnh – 0904 240 240

Chi tiết Quy chế xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ct-trong-nuoc/loa-thanh/thong-bao-giai-thuong-loa-thanh-2019-chuyen-nganh-kien-truc-quy-hoach.html

Ban Tổ chức Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch trân trọng thông báo và rất mong nhận được hồ sơ dự thi của các trường đầy đủ và đúng thời hạn.

© Tạp chí Kiến trúc